iStock_000046835464_small
Ondernemend leren

Op een Entreprenasium worden leerlingen uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan. Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemendheid en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. Entreprenasium scholen maken deze ontwikkeling mogelijk door jongeren eigenaarschap te geven van hun leertraject. Door zelfbedachte, ondernemende projecten van leerlingen te verbinden aan lesdoelen wordt de betrokkenheid en motivatie van de leerling verbeterd.

Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het Entreprenasium gegroeid tot een toonaangevend bewezen ondernemend onderwijsprogramma dat beschikbaar is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs.

Mededeling bestuur CVE d.d. 14 juli 2016

Het bestuur van de CVE heeft vastgesteld dat er bij leden en belangstellenden verwarring is ontstaan over de volgende twee partijen: Coöperatieve Vereniging Entreprenasium (CVE) en Stichting Entreprenasium. De CVE is een groep van scholen die zich richt zich op het stimuleren en ontwikkelen van ‘ondernemend leren’. De Stichting houdt zich bezig met het ontwikkelen van content op het gebied van ondernemend leren en leren ondernemen.​ De leden van de CVE geven steeds duidelijker aan dat de focus ligt op ‘ondernemend leren’ en dat leren ondernemen daarbij een rol kan spelen. De ambitie van de leden is om ‘ondernemend leren’ in de gehele school, op verschillende wijze, zichtbaar te maken. Deze ontwikkeling heeft onder meer tot gevolg dat het begrip “Entreprenasium” steeds minder de lading dekt. Daarom gaat de CVE, waarvan inmiddels 17 vo-scholen lid zijn, verder onder een nieuwe naam. Deze wordt begin oktober bekend gemaakt.

Waarom kiezen voor het Entreprenasium?
meisje

Ondernemend gedrag

De opkomst van het internet verandert de manier waarop wij communiceren, informatie zoeken en werken. Mensen wisselen vaker van werk dan voorheen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat mensen zelf initiatieven dienen te ontplooien om passend werk te vinden. Het Entreprenasium is een omgeving waarin jongeren ondernemend gedrag kunnen ontwikkelen en leren om bewuste keuzes te maken over zichzelf.

Je kunt echt je passie leven

Het Entreprenasium geeft leerlingen de ruimte om hun eigen leerroute te beinvloeden. Dit leidt tot een hoge mate van betrokkenheid waarbij leerlingen veel meer leren dan alleen maar de lesstof.

Initiatiefrijke professionals

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig, mensen die zich niet afwachtend opstellen. Het Entreprenasium werkt aan deze belangrijke competenties.

Deelnemen

De vereniging is een landelijk netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs. Het netwerk heeft veel ervaring opgedaan met ondernemend leren. Keuze-uren, master projecten en bedrijfsmatige projecten zijn slechts enkele voorbeelden van ondernemend leren op Entreprenasium scholen. Tevens heeft het netwerk projecten met een succesvolle pedagogische aanpak ontwikkeld en een klein team van ervaren onderwijskundigen opgeleid? die u helpen bij de implementatie op uw school.

icoonrond