skip to Main Content
Ondernemend leren

Scholen die zich hebben verenigd bij Scholen voor Ondernemend leren dagen hun leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. De scholen geven hun leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en vaste onderwijsdoelen bepalen de leerlingen hun eigen leerroute. Ondernemende projecten, al dan niet zelfbedacht door leerlingen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van o.a. de 21e eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Op iemand afstappen en zelf regelen is voor ondernemende leerlingen dan ook geen enkel probleem. Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het programma van de Vereniging Scholen voor Ondernemend leren gegroeid tot een toonaangevend bewezen onderwijsprogramma dat beschikbaar is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs.

iStock_000046835464_small
Waarom kiezen voor Scholen voor Ondernemend Leren?

Ondernemend gedrag

De opkomst van het internet verandert de manier waarop wij communiceren, informatie zoeken en werken. Mensen wisselen vaker van werk dan voorheen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat mensen zelf initiatieven dienen te ontplooien om passend werk te vinden. Scholen voor Ondernemend Leren is een omgeving waarin jongeren ondernemend gedrag kunnen ontwikkelen en leren om bewuste keuzes te maken over zichzelf.

Je kunt echt je passie leven

Scholen voor Ondernemend Leren geeft leerlingen de ruimte om hun eigen leerroute te beinvloeden. Dit leidt tot een hoge mate van betrokkenheid waarbij leerlingen veel meer leren dan alleen maar de lesstof.

Initiatiefrijke professionals

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig, mensen die zich niet afwachtend opstellen. Scholen voor Ondernemend Leren werkt aan deze belangrijke competenties.

Deelnemen

De Vereniging Scholen voor Ondernemend leren is een landelijk netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs. Het netwerk heeft veel ervaring opgedaan met ondernemend leren. Het eigen maken en implementeren van ondernemende projecten en het herontwerpen van bestaande schoolprojecten naar ondernemende projecten zijn slechts enkele voorbeelden van ondernemend leren op scholen. Daarnaast worden veel programma’s voor schoolleiders en docenten aangeboden met als doel te professionaliseren door met elkaar te leren. Leergangen en docentdagen zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Inspiratie doen leden op door bij elkaar te kijken, maar ook door andere scholen te bezoeken binnen en buiten Nederland. In 2016 zijn maar liefst vijf scholen in Spanje en Canada bezocht. Het netwerk van Scholen voor Ondernemend leren wordt ondersteund door een team van ervaren onderwijskundigen die u en uw school helpen met de implementatie van ondernemend leren.

meisje
Back To Top