skip to Main Content
Pedagogiek

SOL heeft een pedagogische aanpak ontwikkeld om ondernemend leren te implementeren op Voortgezet Onderwijs scholen. De onderwijskundigen van SOL bieden de noodzakelijke ondersteuning.

Projecten

De door SOL ontwikkelde projecten maken het mogelijk om laagdrempelig kennis te maken met ondernemend leren. Projecten worden in de regel naast het reguliere onderwijs aangeboden en leggen het accent op verschillende aspecten van ondernemendheid.

255-projecten
Diensten

Het bedrijfsbureau van SOL biedt diensten om de ondernemendheid van uw school te verbeteren. De volgende diensten zijn ontwikkeld:

  • Implementatie van projecten.
  • Implementatie ondernemend leren.
  • Weerstand tegen veranderingen.
  • Contacten met de omgeving.
Ervaringen

De leden van SOL hebben allen de voordelen ervaren van het ondernemend leren. Het implementeren van keuze-uren, het ontwikkelen van contacten met ondernemingen, het ontwikkelen van vakoverstijgende modules, het aanbieden van de projectmatige modules en de implementatie van de ondernemende pedagogische aanpak zijn slechts enkele voorbeelden van ondernemend leren.

foto jij bent...2
Back To Top