skip to Main Content
Diensten

De vereniging heeft een pedagogische aanpak ontwikkeld om ondernemend leren te implementeren in het voortgezet onderwijs. De onderwijskundigen van de vereniging bieden de noodzakelijke diensten om de ondernemendheid van uw school te verbeteren. De volgende diensten zijn ontwikkeld:

Ondersteuning implementatie ondernemend leren

Het implementeren van ondernemend onderwijs dient gedragen te worden door de hele school. Met de door de vereniging ontwikkelde diensten houden de deskundigen u en uw team een spiegel voor. Past ondernemend leren bij uw school en welke stappen zijn organisatorisch wenselijk om ondernemend leren te implementeren? Deze diensten zijn een vast onderdeel van het lidmaatschap

Leergang ondernemend onderwijs

Voor schoolleiders en docenten zijn leergangen ontwikkeld. Deze worden georganiseerd voor vo-scholen die de ambitie hebben om ondernemend leren te verkennen en/of te implementeren. De leergang resulteert in een schoolspecifieke plan van aanpak voor de implementatie van ondernemend leren. Een leergang bestaat uit vier bijeenkomsten waar thema’s aanbod komen, zoals De ondernemende leerling, Rol van de docent, E-portfolio en Implementatie van een onderwijsinnovatie. Deze bijeenkomsten worden gevolgd door een schoolteam van vier personen: van docent tot schoolleider. Daarnaast bestaat de leergang uit schoolbezoeken en docentendagen die zullen bijdragen aan de implementatie van ondernemend leren.

 

In-company trainingen

Er zijn verschillende in-company trainingen beschikbaar en natuurlijk kunnen deze trainingen op maat worden aangeboden. Met deze trainingen worden schoolleiders en docenten verder geprofessionaliseerd. Docenten leren bijvoorbeeld om ondernemende lessen te verzorgen en buiten de gebaande paden de lesdoelen te behalen.

Inspiratiedagen

Een van de laatste belangrijke aspecten van de vereniging is het leren van elkaar. Getrainde schoolleiders en docenten helpen collega’s van andere scholen met de implementatie van ondernemend leren. Er is inmiddels veel kennis beschikbaar over ondernemend leren. Onze leden hebben ervaring met het implementeren van keuze-uren, het opzetten van contacten met ondernemingen, het ontwikkelen van vakoverstijgende modules, het aanbieden van de projectmatige modules en de implementatie van de ondernemende pedagogische aanpak.

Ondersteuning weerstand tegen veranderingen

Ondernemend leren is een pedagogische aanpak, waarbij leerlingen actief participeren in het leerproces. Weerstand tegen veranderingen is een natuurlijke reactie op iedere voorgestelde verandering. Immers, het gaat al jaren goed. De vereniging maakt gebruik van een scan om weerstanden in kaart te brengen en te verminderen. Na de scan volgt een advies, waarna u met ondersteuning van de vereniging aan de slag kunt.

Contacten met de omgeving

Als ondernemende school leidt u leerlingen op die hun weg moeten vinden in het bedrijfsleven. U als school kunt leerlingen helpen door deze contacten op een vroege leeftijd mogelijk te maken. U kunt dat doen door projecten aan te bieden, of stageplaatsen. Op basis van een bewezen aanpak van het Heerbeeck college in Best ondersteunt de vereniging u met het opzetten van de contacten in uw omgeving.

Implementatie van projecten

Jarenlang heeft de Vereniging Scholen voor Ondernemend leren projecten voor leerlingen en docenten ontwikkeld. Deze maken het mogelijk om laagdrempelig kennis te maken met ondernemend leren. Projecten, met elk een eigen maatschappelijk thema, kunnen naast en binnen het reguliere onderwijs worden aangeboden. De projecten leggen het accent op verschillende aspecten van het ontwikkelen van ondernemende competenties. Door deelname aan de projecten kunnen alle leerlingen en docenten op een laagdrempelige manier kennismaken met ondernemend leren. De projecten kunnen in een doorlopende leerlijn worden geïmplementeerd, waardoor leerlingen elk jaar in contact komen met ondernemend leren. De onderwijskundigen van Scholen voor Ondernemend leren ondersteunen de implementaties bij u op school en leiden tevens uw docenten op.

 

Back To Top