skip to Main Content
Pedagogische aanpak

De Vereniging Scholen voor Ondernemend leren heeft een pedagogische aanpak ontwikkeld om ondernemend leren te implementeren op scholen. De onderwijskundigen van de vereniging ondersteunen elk lid. Zij bezoeken met regelmaat de scholen om informatie en advies te geven, maar ook om te sparren met schoolleiders en docenten. Daarnaast bieden zij de nodige ondersteuning ‘on the job’. Ook het contact met leerlingen wordt regelmatig gezocht, zodat de aanpak scherp blijft en de leerlingen te allen tijde centraal staan.

Ondernemend leren voor schoolleiders en docenten

Voor schoolleiders en docenten zijn leergangen ontwikkeld. Deze worden georganiseerd voor vo-scholen die de ambitie hebben om ondernemend leren te verkennen en/of te implementeren. De leergang resulteert in een school specifiek plan van aanpak voor de implementatie van ondernemend leren. Een leergang bestaat uit vier bijeenkomsten waar thema’s aanbod komen zoals De ondernemende leerling, Rol van de docent, E-portfolio en Implementatie van een onderwijsinnovatie. Deze bijeenkomsten worden gevolgd door een schoolteam van vier personen: van docent tot schoolleider. Daarnaast bestaat de leergang uit schoolbezoeken en docentendagen die zullen bijdragen aan de implementatie van ondernemend leren. In-company trainingen om schoolleiders en docenten verder te professionaliseren in ondernemend leren zijn ook een van de vele mogelijkheden. Docenten leren bijvoorbeeld om ondernemende lessen te verzorgen en buiten de gebaande paden de lesdoelen te behalen. Een van de laatste belangrijke aspecten van de vereniging is het leren van elkaar. Getrainde schoolleiders en docenten helpen collega’s van andere scholen met de implementatie van ondernemend leren.

Ondernemend leren voor leerlingen

Ondernemend leren is voor elke leerling. Het kan vorm krijgen op verschillende manieren en ook de intensiteit verschilt per leerling. Overeenkomstig is dat leerlingen nadenken over wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen bereiken. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerroute en verbinden persoonlijke leerdoelen aan vaste onderwijsdoelen. Zij behalen de vaste onderwijsdoelen op eigenwijze. Dit kan zelfs betekenen dat niet elke leerling het volledige rooster volgt, maar bewust kiest welke uren hij of zij nodig heeft. Leerlingen worden meer betrokken bij hun onderwijs en zijn meer gemotiveerd om hun doelen te behalen. Ze nemen initiatief en zien de docent niet langer meer als zender van informatie, maar als een coach die hen begeleidt om doelen te halen.

Alle Scholen voor Ondernemend leren maken ruimte en tijd voor ondernemend leren. Dit doen zij bijvoorbeeld door ruimte te maken in het rooster. Het aantal lesuren wordt opnieuw onder de loep genomen en er wordt nagegaan wat echt nodig is. Kunnen vaste lesuren plaatsmaken voor keuze-uren of worden simpelweg dezelfde doelen bereikt met minder uren? De invoering van zelfstandig werkuren is ook een goede optie.

Als laatste implementeert elke school projectmatige programma’s waar leerlingen en docenten op een laagdrempelig manier kennismaken met ondernemend leren. De projecten leggen het accent op verschillende aspecten van het ontwikkelen van ondernemende competenties. Elk leerjaar implementeert een project met een maatschappelijk thema. De doorlopende leerlijn borgt de garantie dat elke leerling zijn of haar ondernemende competenties kan ontwikkelen.

De echte ondernemende leerling – de entrepreneurs

Door ondernemende projecten worden de echte entrepreneurs onder de leerlingen herkend. Vaak zijn dit de leerlingen die meer uitdaging zoeken in het onderwijs, een concreet doel voor ogen hebben en daaraan willen werken of leerlingen die een eigen onderneming willen starten. Deze leerlingen krijgen de kans om de entrepreneursroute te volgen. Deze route houdt in dat leerlingen een x-percentage van hun onderwijstijd mogen vervangen voor persoonlijke projecten. De leerlingen krijgen verschillende modules aangeboden die helpen ondernemende competenties te ontwikkelen. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om eigen modules te organiseren die aansluiten bij hun interesse en persoonlijke doelen. Als laatste krijgen leerlingen een vaste coach toegewezen. Deze begeleidt de leerlingen met het vormgeven en het volgen van hun persoonlijke leerroute. Alle entrepreneurs reflecteren met regelmaat op de voortgang van leerdoelen en de ontwikkeling van hun ondernemende competenties. Dit verwerken zij in hun portfolio, welke zij levenslang kunnen inzetten.

foto jij bent...3
Back To Top