skip to Main Content
Scholen voor Ondernemend Leren kent de volgende lidmaatschapsvormen:
aspirant
Associate

Het Associate lidmaatschap biedt geïnteresseerde scholen de mogelijkheid om ondernemend onderwijs op een laagdrempelige wijze aan te bieden aan leerlingen. Alle leerlingen nemen deel aan projecten die hun ondernemendheid bevordert. Dit zijn voornamelijk projecten die buiten de reguliere lessen worden aangeboden. SOL heeft projecten ontwikkeld die volledig zijn uitgewerkt, maar ook aan te passen zijn aan de wensen van een school.

volledig
Full

Het Full lidmaatschap is een logisch vervolg op het Associate lidmaatschap. Naast het projectmatige aanbod wordt het ondernemend onderwijs meer ingebed in de reguliere lessen en leert de docent ondernemend les te geven.

De voordelen

Beide lidmaatschappen kennen de volgende voordelen:

  • Leren van andere SOL scholen. Alle leden van het SOL netwerk hebben ervaringen opgedaan met de keuze-uren, master modules en vele andere vormen van ondernemend onderwijs.
  • Onbeperkt gebruik van de door Scholen voor Ondernemend Leren ontwikkelde projecten.
  • Advies voor implementatie op management niveau.
  • Advies voor het omgaan met weerstanden.
  • Advies voor het organiseren van contacten met regionale bedrijven
  • Begeleiding bij de implementatie van ondernemend leren op uw school
  • Toegang tot een groot aantal best practices in Europa
Fotobijlidmaatschap
Back To Top