skip to Main Content
Visie en Missie

Scholen voor Ondernemend Leren is gebaseerd op de volgende visie:
Het ziet de (jonge) mens als een wezen dat heeft geleerd om ondernemend, onderzoekend, kritisch, maar open in de wereld te staan en zijn of haar eigen leven als ‘onderneming’ in metaforische zin te beschouwen.

Lidmaatschap

Scholen voor Ondernemend Leren kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Associate
  • Full
Leden

Scholen voor Ondernemend Leren professionaliseert zich. Na de eerste jaren heeft de vereniging de beschikking over een bewezen pedagogische aanpak en uitdagende projecten voor de hele school.

Klik hieronder voor een volledige lijst van leden van Scholen voor Ondernemend leren.

Partners

De Stichting Scholen voor Ondernemend Leren onderhoudt contacten met toonaangevende organisaties binnen en buiten Nederland die gespecialiseerd zijn in ondernemend leren.
De SOL onderhoudt contacten met:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • The European School Heads Association (ESHA)
Back To Top