skip to Main Content

Deelname Vereniging Scholen voor Ondernemend leren

Aanvankelijk presenteerde de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium (CVE) zich als groep scholen die het Entreprenasium-concept wilden invoeren. Gaandeweg werd duidelijk dat dit concept onvoldoende aansluit bij de wensen van scholen en geen garantie biedt op kwalitatief goed onderwijs met een innovatief en duurzaam karakter. Met behulp van adviseurs en vele onderlinge gesprekken tussen de scholen is de vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Inmiddels is de vereniging gegroeid van zes naar zestien scholen in het voortgezet onderwijs. Dit schooljaar is besloten dat de naam Entreprenasium geen recht meer doet aan de nieuwe aanpak en is besloten tot een naamswijziging. Op 13 december 2016 lanceerde de vereniging haar nieuwe naam, namelijk Scholen voor Ondernemend leren (SOL-scholen). Onze scholen staan voor een integrale benadering van het ondernemend leren dat in principe beschikbaar is voor elke leerling en waar ook ruimte is voor een individuele route voor leerlingen.

Artikel ‘Onderwijs als waagstuk’

De kracht van het gezamenlijk optrekken van de scholen in een vereniging is vooral gelegen in het samen ontwikkelen van onderwijs dat voldoet aan zowel de inspectie-eisen als aan de eigen onderwijsvisie van individuele scholen. De scholen hebben de competenties en kenmerken van Ondernemend leren gezamenlijk vastgesteld, wat zorgt voor zichtbare overeenkomsten van (de betekenis en uitvoering van) ondernemend leren tussen de scholen. De scholen ontwikkelen ook een gemeenschappelijke aanpak voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs: zelfevaluatie en visitatie maken daar deel vanuit. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om met de inspectie na te denken over de inrichting van een adequaat waarderingskader dat recht doet aan de eigen doelstellingen en aanpak van de Scholen voor Ondernemend Leren.

De Vereniging Scholen voor Ondernemend leren organiseert voor haar ledenscholen en overige belangstellende scholen een speciale leergang m.b.t. de inhoud en vormgeving van het ondernemend leren. Scholen worden daarbij gezamenlijk en individueel begeleid door het bedrijfsbureau van de vereniging en dit bureau zorgt ook voor de onderlinge communicatie en de ondersteuning van bestuur en leden. Inmiddels is de derde leergang bezig en start dit schooljaar een vierde leergang. Jaarlijks worden docentendagen georganiseerd met het oog op scholing van leden, schoolleiders en docenten. Daarnaast zijn er inspiratiedagen voor de leden. Tenslotte worden ook studiereizen georganiseerd ter inspiratie en professionalisatie van onze leden. In 2016 zijn bezoeken gebracht aan scholen in Spanje en British Columbia (Canada) en ook dit schooljaar vindt opnieuw een reis naar Canada plaats.

Back To Top