skip to Main Content
Scholen voor Ondernemend Leren (SOL) heeft de volgende visie:

Het ziet de (jonge) mens als een wezen dat heeft geleerd om ondernemend, onderzoekend, kritisch, maar open in de wereld te staan en zijn of haar eigen leven als ‘onderneming’ in metaforische zin te beschouwen.

De school heeft de opdracht de leerling in staat te stellen zijn of haar ondernemendheid optimaal te benutten en in te zetten.

Scholen voor Ondernemend Leren heeft tot doel: Leerlingen op te leiden die ondernemend d.w.z. maatschappelijk georiënteerd en onderzoekend in de wereld staan. En een daarop gebaseerde integrale en individuele leerweg aan te bieden van brugklas tot het eindexamen.

Foto 2
Scholen voor Ondernemend Leren heeft de volgende kenmerken:
  • Leerlingen bepalen binnen bepaalde voorwaarden zelf een deel van hun leerproces, onderwijsprogramma en onderwijsdoel.
  • Dit krijgt mede vorm door projecten die voldoen aan bepaalde criteria, waarin het individueel leerdoel en bestaande schoolvakken worden geïntegreerd binnen een context van ondernemend handelen.
  • Dat ondernemend handelen vindt plaats in interactie met de wereld buiten de school. Dat kan plaatsvinden in de vorm van het starten van een eigen onderneming.
  • Het onderwijsprogramma is gericht op het verwerven van competenties zoals omschreven door de OECD in de PISA2018 strategie. De nieuwe onderwijsstrategie sluit daarbij naadloos aan bij Scholen voor Ondernemend leren specifieke competenties.
  • In het onderwijsprogramma staat ondernemend leren centraal.
Back To Top